The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Home Agenda Over ons Contact Publicaties Financiele tussenkomst

Financiƫle tussenkomst


The Human Link is een erkend opleidingsinstituut. Dit wil zeggen dat onze organisatie is doorgelicht en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Qfor. Deze erkenning is belangrijk omdat het duidt op kwaliteit en professionalisme binnen de organisatie. Tevens kunnen we daardoor zelfstandigen die bij ons een begeleiding, cursus of opleiding volgen, laten gebruik maken van de tussenkomst van de KMO-portefeuille.
Via deze subsidiemaatregel kan je als kmo een financiele tegemoetkoming krijgen voor ondersteuning , onder andere op het domein van opleiding. Opleidingen die als doel hebben om het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een erkende dienstverlener, zoals The Human Link, worden gegeven, kunnen voor 50% worden gesubsidieerd met een maximum van 2.500 euro per kalenderjaar
  • Wie komt in aanmerking?
Kmo's en vrije beroepen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, deel uitmaken van de privésector (minder dan 25% is in handen van de administratieve overheid), een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (volgens de nacecodelijst) en voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest.
Vzw's komen niet in aanmerking behalve als dienstverlener.
  • Hoe vraag je de subsidie aan?
De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille. Intekenen op deze portefeuille en de subsidie aanvragen, doe je via de website www.kmo-portefeuille.be. Je vindt er ook heel wat bijkomende informatie