The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Over ons


The Human Link BVBA is opgericht op 1 juli 2004.  Zij beoogt bedrijven, organisaties en particulieren te stimuleren om op een preventieve manier met hun psychisch welzijn bezig te zijn. Tine Daeseleire is de stichter van The Human Link. In de loop der jaren is team telkens verder uitgebreid : Marieke Impens, Eveline BockhodtBarbara Depreeuw, Ariane Pierrard, Nouria Bigaré, Bep Troch, Kim Haesen, Angelique Verzelen, Bram Van VlasselaerElise Debeer, Elly Hellinx, Koen Korevaar, Roxane Rakic, Hermien De Backer, Lien De Rijdt, Margot Buysschaert, Jessica Struyfs, Silke De WeverAnouk Schuermans, Stephanie Van Neder, Ysaline de Posson, Lynn Jespers, Lies Pollet, en Tom Van Daele.  Zij worden administratief ondersteund door Ellen De Ridder, Leen Meeremans en Saskia Idzerda. Om de expertise van The Human Link ook buiten antwerpen te kunnen aanbieden, werken we ook samen met Valentine LemaigrePeter Vanden Bilcke, Carine Hous, Katleen Schols, Elisa Claes en Tine Neyens.
The Human Link is vooral werkzaam in België en Nederland. Wij verzorgen zowel Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige interventies. Bij The Human Link werken enkel licentiaten in de psychologie, gespecialiseerd in gezondheidsgedrag en preventiebeleid. De psychologen zijn allen vertrouwd met praktijksituaties en hebben specifieke ervaring in bepaalde expertisedomeinen zoals stress en trauma.

Tine Daeseleire heeft haar expertise op het terrein van stress en welzijn binnen bedrijven en organisaties gedurende verschillende jaren opgebouwd. Ze is licentiate in de psychologie, gedragstherapeute, geaggregeerde in de psychologie en gespecialiseerd in sociale psychologie, gezondheidspsychologie en preventie. Ze geeft als externe docent les aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KULeuven) en de universiteit gent (Ugent) in de opleiding “Postgraduaat Gedragstherapie”.
Tot aan de start van The Human Link was ze 6 jaar werkzaam in ISW (Instituut voor Stress en Werk), een spin-off bedrijf van de KULeuven, waar zij medeoprichter was. Daarvoor heeft ze 10 jaar gewerkt in het AZ St-Maarten te Duffel waar zij samen met een collega het CASPA (Centrum voor Angst, Stress en Psychosomatische Aandoeningen) uitbouwde.

Marieke Impens is klinisch psycholoog en master in neuropsychologie . Ze volgde de opleiding postgraduaat ‘gedragstherapie’ aan de KULeuven.
Nadat ze drie jaar actief was in het Sint-Norbertushuis in Duffel, begon ze voor The Human Link te werken. Binnen The Human Link werkt ze voornamelijk met mensen rond werkgerelateerde stressklachten, angstklachten en trauma. Ze verzorgt zowel het aanbod naar particulieren als naar organisaties. Op regelmatige basis geeft ze ook interne vormingen binnen the human link:  'stressbeheersing in de werksituatie', 'opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen', 'preventie van BO in de organisatie', 'aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk',...

Barbara Depreeuw is klinisch psycholoog, gedragstherapeute: postgraduaat ‘gedragstherapie’ aan de KULeuven. Zij werkte aan de universiteit van Leuven als onderzoeker en werkte in 2010 zes maanden in Los Angeles bij Prof. Michel Craske in University of California. Zij was tot 2009 werkzaam in AZ Monica waar ze vooral bezig was met screenen, opstellen en uitvoeren van behandelplannen vanuit gedragstherapeutische invalshoek bij verschillende doelgroepen onder andere bij mensen met stressproblematiek en angststoornissen.
Binnen The Human Link werkt ze voornamelijk met mensen rond angstproblematiek, trauma en werkgerelateerde stressklachten. Zowel naar particulieren als naar organisaties. Op regelmatige basis geeft ze cursussen ‘opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen’. Zij is tevens gespecialiseerd in gedragsverandering en supervisie.

 Eveline Bockhodt is klinisch psycholoog en behaalde een master na master in Human Resources Management aan de Antwerp Management School. Binnen The Human Link geeft ze workshops rond acute stress: opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen en begeleidt ze zelf ook nazorggesprekken in bedrijven. Daarnaast is ze vooral gespecialiseerd in werkgerelateerde stressklachten en burn-out en geeft ze ook slaapcoaching en teaminterventies in bedrijven.

Ariane Pierrard is klinisch psycholoog en verzorgt binnen The Human Link zowel nederlandstalige als franstalige workshops. Ze heeft expertise op het gebied van werkgerelateerde stressklachten, burn-out en acute stress (opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen). Ook begeleidt ze zelf opvang- en nazorggesprekken in bedrijven.
 

Nouria Bigaré is klinisch psycholoog. Binnen The Human Link geeft ze workshops rond werkgerelateerde stressklachten en burn-out in bedrijven aan zowel medewerkers als leidinggevenden. Verder geeft ze ook slaapcoaching in bedrijven.

Bep Trogh studeerde in 2005 af als psychologe en volgde de opleiding gedragscounseling aan de Thomas More Hogeschool. Nadat ze enkele jaren werkte binnen een privépraktijk, begon ze in 2013 bij The Human Link. Binnen The Human Link werkt ze voornamelijk met mensen rond werkgerelateerde stressklachten en trauma. Daarnaast geeft ze opleidingen in bedrijven rond Burn-out, biedt ze coaching aan teams en geeft ze workshops over opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen 

Angelique Verzelen is klinisch psycholoog. Ze volgt de opleiding postgraduaat ‘gedragstherapie’ aan de Universiteit Gent. Zij werkte 12 jaar in AZ Middelheim en is actief binnen het CHI (Cédric-Hèle Instituut)
In The Human Link geeft ze zowel individuele als groepsbegeleiding aan cliënten met stress- en burn out klachten, angst en fobie klachten, post traumatische stressklachten. Ze heeft ook veel ervaring in het begeleiden van teams in verschillende werksectoren. Daarnaast geeft ze ook opleidingen over voorkomen van burnout en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.

Bram Van Vlasselaer is klinisch psycholoog en heeft de opleiding Gedragstherapie aan de Katholieke Universiteit van Leuven vervolmaakt. Binnen de Human Link is hij mee verantwoordelijk voor het uitstippelen van het parcours van de mensen die zich aanmelden (korte consulten). Hij begeleidt ook zelf mensen met klachten rond angst, stress en burn-out en dit zowel in groep als individueel. Naast zijn werk in the Human Link, heeft hij ook een privépraktijk waar hij individuele begeleiding voorziet aan volwassenen met uiteenlopende problematieken. 

Margot Buysschaert is klinische psychologe en volgde de opleiding gedragstherapie aan de KU Leuven. Op the Human Link kan je bij haar terecht met burn-out, overspanningsklachten en angstklachten. Rond deze thema's verzorgt ze ook opleidingen in bedrijven. Verder heeft ze zich in The Human Link gespecialiseerd in coachings, waarbij de vraag naar begeleiding vanuit de organisatie wordt gesteld en waarbij de context wordt betrokken in de begeleiding.

Naast haar werk in The Human Link, heeft ze ook een privépraktijk waar ze individuele begeleiding voorziet aan volwassenen met uiteenlopende problematieken.

 

 

 

Koen Korevaar is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. In the Human Link doet hij oriëntatiegesprekken om voor cliënten een zinvol begeleidingstraject uit te stippelen. Daarnaast geeft hij individuele- en groepstherapieën rond stress, angst en trauma.
Naast The Human Link werkt hij voor het PZ Duffel voor het zorgprogramma persoonlijkheid. Hij heeft ervaring met angststoornissen, werkgerelateerde stoornissen (overspanning, burn out), en persoonlijkheidsproblematiek. Naast klinische psychologie behaalde bij een master in de filosofie vanuit een interesse in zingeving en ethiek.

 

 

 

 

Lien De Rijdt is klinisch psycholoog en gedragstherapeut (KULeuven). Binnen The Human Link begeleidt ze voornamelijk mensen met angst-, stress en burnoutklachten. Ze coacht ook werknemers en hun organisatie in verband met werkgerelateerde stress klachten.
Lien volgde de professionele vorming Mindfulness bij dr. Edel Maex (ZNA Antwerpen). Ook behaalde zij de master seksuologie (KULeuven), vanuit een interesse in de seksuele belevingswereld van mensen.
Naast haar werk in The Human Link, werkt zij in psychologenpraktijk De Braam, voornamelijk individueel met cliënten rond met dwang, angst en stressklachten. Daarnaast begeleidt ze in groep mensen in een workshop rond negatief zelfbeeld en verzorgt zij er een mindfulness training.

Jessica Struyfs is klinisch en gezondheidspsychologe en volgde de opleiding Gedragstherapie aan de KULeuven. Binnen The Human Link begeleidt ze voornamelijk mensen met angst-, stress en burnoutklachten. Ze coacht ook werknemers en hun organisatie in verband met werkgerelateerde klachten. Haar kennis met betrekking tot deze thema's neemt ze ook mee in de vormingen die ze binnen verschillende bedrijfscontexten geeft.
Naast haar werk binnen The Human Link, vangt ze ook slachtoffers op van schokkende gebeurtenissen tijdens de acute fase. Verder werkt ze in een privépraktijk waar ze individuele begeleiding geeft aan volwassenen met diverse problematieken.
 

Elise Debeer is klinisch psycholoog en rondde in 2014 de opleiding gedragstherapie af aan de KU Leuven. Na een klinische stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum te Kortenberg, startte ze in 2007 als onderzoeker aan de KU Leuven, onder leiding van Prof. Dirk Hermans, Prof. Filip Raes en Prof. Mark Williams (University of Oxford). In 2011 behaalde ze haar doctoraat met een proefschrift over problemen bij het ophalen van herinneringen bij mensen die lijden aan depressie en/of geconfronteerd werden met traumatische gebeurtenissen. Momenteel werkt ze als lector-onderzoeker klinische psychologie bij Thomas More.
Sinds 2011 geeft Elise binnen The Human Link zowel individuele als groepsbegeleiding aan cliënten met angstklachten of werkgerelateerde stressklachten.

 Elly Hellinx is klinisch psycholoog en volgde het postgraduaat ‘Gedragstherapie’ aan de Universiteit Gent. In haar privépraktijk geeft ze reeds meer dan 10 jaar individuele begeleidingen aan volwassenen met stressgerelateerde klachten, angst, eetstoornissen en rouw. Ze heeft veel ervaring in de gezondheidssector, ze was 10 jaar werkzaam in verschillende teams in Sint- Augustinusziekenhuis GZA waar ze opvang en ondersteuning gaf aan patiënten en families en zorgverleners en ze verzorgde opleidingen en bijscholingen aan teams. Binnen The Human Link geeft ze workshops over opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen en biedt coaching aan teams.

Roxane Rakic (1968) studeerde psychologie in Leiden (NL) en legde de focus op de lerende mens.
Na 20 jaar ervaring in Nederland als psycholoog-opleider en gedragstherapeut, werkt ze nu voornamelijk in België. Altijd als zelfstandig gevestigde.
Sinds mei 2015 is ze één van de freelancers bij The Human Link. De nadruk ligt nu op het coachen van medewerkers met uiteenlopende vragen en problematiek. Denk hierbij aan burn-out, omgaan met lastige situaties op het werk, traumatische ervaringen in het verleden die parten spelen of moeilijkheden in de privésfeer die invloed hebben op het werk. Ze gebruikt de methoden en technieken uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. 

Carine Hous heeft een bachelor in bedrijfsmanagement, een master in de psychologie en volgde vervolgens een postgraduaat gedragstherapie aan de Universiteit van Gent.
Sinds 2001 is zij werkzaam binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg waar zij uiteenlopende problematieken als depressie, angst en burn-out helpt behandelen.
Binnen The Human Link geeft zij op regelmatige basis cursussen in bedrijven rond preventieve opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen.

Carine Hous a obtenu un bachelor en management, ainsi qu’un master en psychologie et un post-graduat en therapie comportementale de l’Université de Gand.
Depuis 2001 elle travaille dans un centre de soins mentale principalement avec des adultes présentant divers problèmes tels que la depression, les angoisses, le burn-out, etc.
Dans le cadre de sa collaboration avec The Human Link elle donne également des formations en entreprise relatives aux évènements traumatisants.  

Katleen Schols is klinisch psycholoog. Ze volgde het postgraduaat Gedragstherapie aan de KULeuven en de postacademische vorming Diagnostiek. Zij was verschillende jaren werkzaam in de ambulante zorg. Naast individuele begeleiding gaf ze regelmatig vorming en intervisie. Sinds 2013 maakt ze deel uit van een mobiel team, meer bepaald het crisisteam. Naast deze functie werkt ze in een multidisciplinaire groepspraktijk van huisartsen en voor The Human Link. Ze is gespecialieerd in eerstelijnsproblemen waaronder burn-out. In The Human Link begeleidt ze mensen met angst en werkgerelateerde klachten zoals stres, overspanning en burn-out.  

Sarah Moons-Meurrens is klinisch psychologe en vervolledigde een postgraduaatsopleiding gedragstherapie aan de KULeuven. Na haar studies werkte zij enkele jaren binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Gezien haar grote interesse in de balans tussen werk en psychisch welzijn, ging zij in 2006 als psychologe bij de VDAB aan de slag. Op termijn gaf zij leiding over een multidisciplinair team van een 15-tal personen. Hierdoor heeft zij heel wat ervaring kunnen opdoen op het vlak van HR screeningen, competentie-bepalingen, individuele en groep coaching, het voeren van functioneringsgesprekken, het uitdenken en beslissen over beleidsmatige thema’s en management in het algemeen.
In 2008 startte zij als zelfstandig gedragstherapeut in bijberoep. In haar zelfstandige praktijk geeft Sarah begeleidingen bij stress, burn-out, gebrek aan assertiviteit, faalangst, angst, depressie, hyperventilatie, traumaverwerking en rouwproblematiek.
Begin 2015 schakelde ze over naar een deeltijdse job als psycholoog bij VDAB om meer tijd te kunnen besteden aan haar zelfstandige praktijk. Bij The human link geeft zij individuele begeleidingen bij klachten als burn-out, stress en een angstproblematiek. Zij zal in de toekomst ook bedrijfscoachingen op zich nemen. 

Tom Van Daele is een psycholoog met een sterke interesse in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en in de preventie en promotie van geestelijke gezondheid. Als onderzoeker en lector bij Thomas More focust hij daarbij vooral op de toegevoegde waarde van technologie voor de sector, e-mental health en mHealth in het bijzonder.

Binnen The Human Link houdt Tom zich vooral bezig met technologie in de werkcontext, waarbij hij workshops geeft rond de mogelijke risico’s van technologie op het welzijn van medewerkers. Hierbij reikt hij organisaties handvatten aan om een beleid en gerichte maatregelen uit te werken. 

Stéphanie Van Neder is maatschappelijk werkster en victimologe van opleiding en werkte ruim 16 jaar voor Justitie. Zij stond als justitieassistente in voor de begeleiding en opvolging van slachtoffers en werkt sinds 2009 als Trainer & Coach. Zij volgde het Postgraduaat supervisie/coaching aan de Plantijn Hogeschool Antwerpen. Zij is hierbij voornamelijk gespecialiseerd in “Stressbeheersing & zelfzorg”, “Omgaan met agressie” en “Traumaopvang & nazorg”. 

Tine Neyens studeerde in 2008 af als licentiate in de klinische psychologie en volgt sinds 2016 de opleiding tot gedragstherapeut. Ze heeft ervaring in het werken in diverse settings: van kinderpsychiatrie tot individuele therapie bij volwassenen. Binnen The Human Link richt ze zicht op het coachen van personen met werkgerelateerde stressklachten.

Lynn Jespers is klinisch psycholoog en psychotherapeute van opleiding. Binnen The Human Link is ze gespecialiseerd in chronische stress. Ze geeft trainingen en workshops rond stress en burn-out. Verder geeft ze ook vormingen rond slaap.. 

 

Silke De Wever is klinisch en gezondheidspsychologe en volgt de opleiding Eerstelijns Psychologische Zorg. Binnen The Human Link begeleidt ze voornamelijk mensen met werkgerelateerde stressklachten. In dit kader coacht ze ook werknemers en hun organisatie.
Naast haar werk in The Human Link is ze werkzaam als pijnpsychologe in het Sint-Augustinusziekenhuis (GZA). Voor haar werkzaamheid in The Human Link werkte ze als zelfstandig psychologe in een dokterspraktijk. Daar verleende ze voornamelijk individuele eerstelijns psychologische zorg.

Anouk Schuermans is klinisch psycholoog en volgt de opleiding gedragstherapie aan de Universiteit Gent. Binnen The Human Link begeleidt ze voornamelijk mensen met angst en werkgerelateerde stressklachten. Naast haar werk in The Human Link is ze werkzaam binnen een privépraktijk, waar ze individuele begeleiding biedt aan mensen met uiteenlopende klachten. Ze geeft ook groepscursussen ACT-therapie.

Kim is als doctor in de psychologie verbonden aan The Human Link. In de organisatie is ze vooral actief in het kader van onderzoek. Ze leidt verschillende grotere projecten die in The Human Link opgestart zijn, waaronder een project dat zich focust op de implementatie van Virtual Reality bij het overwinnen van diverse angstproblematieken

Valentine Lemaigre is psychologe en cognitief gedragstherapeute. Binnen The Human Link werkt ze voor organisaties rond wergerelateerde stressklachten. Ze verdiept zich sinds het einde van haar studies in het domein gezondheidspsychologie. Aanvankelijk werkte ze als onderzoekster en klinisch psychologe bij het liaison psychiatrisch team en rookstopbegeleidingsteam van UZ Leuven. Na het behalen van haar doctoraat, volgde ze de opleiding gedragstherapie aan Ugent en bouwde ze haar privépraktijk uit. Sinds 2018 vervoegde ze het team van The Human Link om stressgerelateerde interventies n regio Brussel-Leuven-Namen aan te bieden.

Lies Pollet is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze volgt het postgraduaat oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie aan de HoWest en is zelf werkzaam in het bedrijfsleven. Naat deze functie werkt ze in een multidisciplinaire groepspraktijk en voor The Human Link. Ze is gespecialiseerd in eerstelijnsproblemen, waaronder burn-out. Voor The Human Link geeft ze workshops en opleidingen rond werkgerelateerde stressklachten en burn-out in bedrijven.

Elisa Claes is klinisch psycholoog en seksuoloog. Sinds 2017 volgt ze de opleiding to gedragstherapeut aan de KULeuven. Binnen The Human Link werkt ze voor organisaties rond werkgerelateerde stressklachten in regio Brussel-Leuven-Namen. Elisa volgde de opleiding tot Mindfulness trainer aan het Instituut voor Aandacht en Mindfulness o.l.v. Dr. David Dewulf. Ze is werkzaam binnen groepspraktijk PSYS, waar ze individuele begeleiding biedt aan mensen met uiteenlopende klachten. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk in Oud-Heverlee.