03 218 78 17

Project

Eerstelijnspsychologie

Permanente Vorming Eerstelijnspsychologie

De permanente vorming ELP wordt ingericht door de vormingsinstituten de KOPpeling en The Human Link, de beroepsvereniging VVKP en de Vrije Universiteit Brussel, U-Gent en KU-Leuven. 

Deze permanente vorming wordt interuniversitair georganiseerd door de drie universiteiten en deze treden beurtelings op als coördinerende instelling voor de duur van de tweejarige opleiding.

Deze permanente vorming Eerstelijnspsychologie (ELP) heeft de zelfstandige uitoefening van psychologische eerstelijns interventies bij volwassenen en kinderen en jongeren tot doel. De uitoefening kan gebeuren in een mono- of multidisciplinair kader en richt zich vanuit een generalistisch denkkader op cliënten met mild tot matige klachten en een kwetsbare coping. Hierbij wordt o.a. het KOP-model gebruikt als kapstok bij volwassenen en het Prop-model bij kinderen en jongeren . Dit generieke model gaat ervan uit dat bepaalde klachten (K) het gevolg zijn van stressvolle omstandigheden (O) in combinatie met hoe de persoon daarmee omgaat (P).

Binnen het specifieke denkkader van de ELP leren de deelnemers op systematische wijze problemen analyseren, methoden en technieken kiezen en aanwenden vanuit een generalistisch en trans diagnostisch eerstelijnskader om effectief kortdurend psychologische hulp te bieden. 

Deze permanente vorming ELP wordt over twee academiejaren gespreid en is vooral praktijkgericht. Het bestaat uit workshops, supervisie, oefenen van methoden en technieken, casusconceptualisatie, individuele coaching en persoonlijke ontwikkeling. De lessen worden waar mogelijk doorspekt met praktische tips en direct implementeerbare oefeningen. 

Indien U belangstelling hebt voor deze opleiding of bijkomende vragen, kan u contact opnemen via admin@thehumanlink.be.

Voor meer info Neem contact op