The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn


Onze missie:
The Human Link wil organisaties, bedrijven en particulieren stimuleren om aandacht te schenken aan psychisch welzijn.

In organisaties en bedrijven biedt The Human Link ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Ze staat organisaties bij om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.
Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een specifieke begeleiding van werkgerelateerde problemen en voor het beter omgaan met angstklachten.
The Human Link heeft een aanbod naar hulpverleners (artsen, psychologen, preventieadviseurs...) om expertise op vlak van psychisch welzijn door te geven.

NIEUWE DATA: Preventie en eerste opvang van burn-out in de organisatie


In het voorjaar starten we met een nieuwe opleiding om bedrijven handvatten te geven in de preventie van burn-out. Zowel bedrijfsartsen, HR's en preventieadiviseurs zijn welkom om tijdens deze vorming mee na te denken over het beleid in hun organisatie. Naast de theoretische input, worden ook heel praktische tools aangereikt waarmee je verder aan de slag kan.
Deze opleiding gaat door op 25 januari, 1 februari en 8 februari, telkens van 9.30u tot 16.30u.
Voor meer informatie, klik hier.
 

NIEUWE DATA: Jezelf wapenen tegen stress op het werk


Heb je nood aan wat handvaten om de stress op het werk beter te hanteren, schrijf je dan in voor onze cursus "Jezelf wapenen tegen stress op het werk". Deze vierdelige lessenreeks gaat telkens door op  donderdag: 1, 8, 15 en 22 december 2016. De cursus gaat door van 19 tot 21 uur. Voor meer informatie, klik hier.

o