Zo maak je samen een

'warm bedrijf'

Een 'warm bedrijf' is een werkomgeving die medewerkers mentaal gezond houdt én versterkt. De organisatie voorziet zo een positieve buffer tegen de rukwinden die het werkleven soms uitstuurt.

Wat is een 'warm bedrijf'?

In een 'warm bedrijf' wordt een context gecreëerd waarin iedereen kan samenwerken om medewerkers energiek en bevlogen aan de slag te houden.

Tafel van een 'warm bedrijf'

Iedereen zit mee rond de tafel: dit beeld geeft het engagement van een warm bedrijf overzichtelijk weer. Van hieruit vertrekt een organisatie om bij te leren, samen te werken en actie te ondernemen rond het welzijnsbeleid.

Klik op het thema waarmee jij aan de slag wil gaan:

Waarom een 'warm bedrijf'?

Een 'warm bedrijf' komt zowel de mentale gezondheid van de medewerker als de productiviteit van het bedrijf ten goede. Sensibiliseer mee beleidsmakers om te werken aan een 'warm bedrijf':

De tafel van een 'warm bedrijf' zet jullie op weg naar een integrale aanpak. Geen losse acties, maar goed afgestemde initiatieven die aansluiten bij een breed gedragen verhaal.

Gratis pakket ... en subsidies?

Elke organisatie moet een 'warm bedrijf' kunnen worden, budget mag geen drempel zijn. Alle info, methodieken, tools van een warmbedrijf.be zijn daarom gratis beschikbaar voor iedereen. Bij ‘Literatuur’ vind je meer info uit wetenschappelijke studies en partnerorganisaties. En weet dat je voor bepaalde initiatieven ook tot 10.000 euro financiële steun kan krijgen van de Vlaamse overheid, via de werkbaarheidscheques. Ook sectorale organisaties hebben fondsen.

Aan de slag? Zes tips!

  • Start met opdrachten van ‘communicatie’ en ‘gedragenheid & visie’, dat zijn immers de basisvoorwaarden. Als die goed zitten, kan je daarna verder naar de pijlers.

  • De vijf pijlers zijn met elkaar verbonden en zijn allemaal even belangrijk. Jullie kiezen zelf waarop jullie eerst inzetten. Vanaf oktober zal je ook hier opdrachten vinden. Dan kan je daarmee aan de slag.

  • In het pakket van elke basisvoorwaarde en pijler vind je opdrachten, een tool voor monitoring (‘hoe zit / evolueert dit bij ons?’) en een literatuurlijst voor wie zich extra wil verdiepen.

  • ‘Inclusiviteit’, ‘participatie’ en ‘continuïteit’ komen in elk onderdeel terug, als axioma’s die altijd gelden.

  • Een mentaal welzijnsbeleid is nooit afgewerkt, maar evolueert steeds verder. De monitoringtool kan ook helpen bij een periodieke evaluatie.

  • Wil je meer toelichting of ondersteuning bij deze tools? Contacteer The Human Link voor een traject op maat. Dat kan met steun van de overheid, via de werkbaarheidscheques.

Hoe werd dit ontwikkeld?

Samen met meer dan 200 bedrijven en experts (zoals Werkbaar Werk, Prebes, LUCAS, OLO-Rotonde, VLESP en Logo’s) gingen we aan de slag met een duurzaam welzijnsbeleid van een ‘warm bedrijf’. Enkele pilootbedrijven hielpen ons ook bij het testen van de tools: Helan, Woonzorgcentrum Meerminnehof, Agentschap Overheidspersoneel, Railtraxx en OLO-Rotonde. Ook de partners Infopunt geïntegreerd welzijnsbeleid en Gezond Leven zetten ons op weg voor deze methodiek. Benieuwd naar de tussenstappen in aanloop naar dit pakket? Bekijk webinar 1, webinar 2, webinar 3, webinar 4 en webinar 5.

Wat volgt?

Nu vind je alvast alles om aan de slag te gaan met de twee basisvoorwaarden: ‘communicatie’ en ‘gedragenheid & visie’. Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de opdrachten voor de vijf pijlers van een ‘warm bedrijf’. In oktober plannen we een kick-off!

Info, inspiratie, verhalen of tools die je graag wil delen met andere ‘warme bedrijven’? Laat het ons weten via Rosien@thehumanlink.be. We breiden onze tafel graag uit met nieuw materiaal.