Zo maak je samen een

'warm bedrijf'

Een 'warm bedrijf' is een werkomgeving die actief inzet op de mentale gezondheid van zijn medewerkers. De organisatie voorziet zo een positieve buffer tegen de rukwinden die het werkleven soms uitstuurt.

Wat is een 'warm bedrijf'?

In een 'warm bedrijf' wordt een context gecreëerd waarin iedereen zijn steentje bijdraagt om medewerkers energiek en bevlogen aan de slag te houden.

Tafel van een 'warm bedrijf'

Iedereen zit mee rond de tafel: dit beeld maakt de gedeelde verantwoordelijkheid zichtbaar die nodig is om van een bedrijf een 'warm bedrijf' te maken. Vanuit de samenwerking kunnen noden in kaart worden gebracht, beslissingen worden genomen en acties worden opgezet rond het welzijnsbeleid.

Klik op de pijlers en ontdek de verschillende onderdelen van een 'warm bedrijf':

Kick-Off Warm Bedrijf

Op maandag 6 november werd de methodiek officieel gelanceerd op de Kick-off Warm Bedrijf. Tezamen met 100 beleidsmakers gaven we de aftrap via interactieve workshops rond de pijlers en nodigden we een aantal enthousiaste sprekers uit.

Herbekijk hier de presentaties van:

Waarom een 'warm bedrijf'?

Een 'warm bedrijf' komt zowel de mentale gezondheid van de medewerker als de productiviteit van het bedrijf ten goede. Sensibiliseer mee beleidsmakers om werk te maken van een 'warm bedrijf':

De tafel van een 'warm bedrijf' zet met jullie de eerste stappen op weg naar een integrale aanpak. Geen losse acties, maar goed afgestemde initiatieven die aansluiten bij een breed gedragen verhaal.

Gratis pakket ... en subsidies?

Elke organisatie moet een 'warm bedrijf' kunnen worden, budget mag geen drempel zijn. Alle info, methodieken, tools van een warmbedrijf.be zijn daarom gratis beschikbaar voor iedereen. Bij ‘Literatuur’ vind je nog extra info uit wetenschappelijke studies en van andere partnerorganisaties. En weet dat je voor bepaalde initiatieven ook tot 10.000 euro financiële steun kan krijgen van de Vlaamse overheid, via de werkbaarheidscheques. Ook sectorale organisaties hebben fondsen.

Aan de slag? Zes tips!

1) De basisvoorwaarden (‘communicatie’ en ‘gedragenheid & visie’) moeten goed zitten vooraleer het echt zinvol is om verder te investeren in de andere pijlers.

De vijf andere pijlers zijn met elkaar verbonden en zijn allemaal even belangrijk. Jullie kiezen in dialoog waarop jullie eerst inzetten.

2) In het pakket van elke basisvoorwaarde en pijler vind je opdrachten, een tool voor monitoring (‘hoe zit / evolueert dit bij ons?’) en een literatuurlijst met pijlerspecifieke bronnen om verder de diepte in te gaan.

3) ‘Inclusiviteit’, ‘participatie’ en ‘continuïteit’ komen in elk onderdeel terug, als axioma’s die altijd gelden.

4) Een mentaal welzijnsbeleid is nooit afgewerkt dus laat je niet onnodig onder druk zetten. Het evolueert steeds verder. De monitoringtool kan ook helpen bij een periodieke evaluatie.

5) De tafel van het warm bedrijf helpt je op weg om een mentaal gezondheidsbeleid verder uit te werken en het overzicht te bewaren. Maar het biedt geen kant-en-klare oplossingen. Jullie creativiteit blijft cruciaal om zaken te ontwikkelen die ook aansluiten bij de cultuur, visie en werking van de organisatie. Het inschakelen van experts om verder te verdiepen blijft vaak nodig: op het infopunt geïntegreerd welzijnsbeleid zie je wie eventueel kan ondersteunen.

6) Laat je helpen door de beslisboom om op een gefundeerde manier te kiezen waar je best mee van start gaat:

Hoe werd dit ontwikkeld?

We integreerden de belangrijkste wetenschappelijke modellen in de tafel van het warm bedrijf, zoals de zelfdeterminatietheorie en het WEB-model. Links naar de relevante literatuur vind je verder ook nog terug bij elke pijler.

We deden dit niet alleen:

  • Experts inzake mentale gezondheid op de werkvloer (zoals Werkbaar Werk, Prebes, LUCAS, VLESP en Logo’s) hielpen ons bij het ontwikkelen van het model en bij het concretiseren van de verschillende aspecten die deel uitmaken van een duurzaam welzijnsbeleid.

  • 400 bedrijven gaven input tijdens zes verschillende webinars over de manier waarop zij werk maken van de verschillende pijlers en de obstakels waarop ze botsen. Benieuwd naar deze webinars die plaats vonden in aanloop naar dit pakket? Bekijk de resultaten van de webinars hier: webinar 1, webinar 2, webinar 3, webinar 4, webinar 5 en webinar 6

  • Enkele pilootbedrijven gingen aan de slag met het uittesten en verbeteren van de tools: Helan, Woonzorgcentrum Meerminnehof, Agentschap Overheidspersoneel, Railtraxx en OLO-Rotonde.

  • Ook de partners Infopunt geïntegreerd welzijnsbeleid en Gezond Leven zetten ons op weg voor deze methodiek.

Volg een verdiepende masterclass

Extra hulp nodig om met de tafel aan de slag te gaan? We organiseren regelmatig gratis en online Masterclasses rond alle pijlers en basisvoorwaarden. Verwacht je aan extra informatie over de pijler/basisvoorwaarde, hoe je met de oefeningen aan de slag kan gaan, ze kan personaliseren en wissel ervaringen uit met andere deelnemers.

Benieuwd naar welke Masterclasses er op de planning staan? Klik hier en schrijf je snel in!

Info, inspiratie, verhalen of tools die je graag wil delen met andere ‘warme bedrijven’? Laat het ons weten via kathleen@thehumanlink.be. We breiden onze tafel graag uit met nieuw materiaal.