03 218 78 17

Nieuws

& publicaties

HRM Connect - Stress en burn-out

Deel 1

Het psychosociaal welzijn op de werkvloer staat meer dan ooit onder druk, onder meer door het feit dat de werkvloer hoe langer hoe meer digitale vormen aanneemt en medewerkers in deze uitdagende tijden ook vaker van thuis uit aan de slag zijn. De psychische gevolgen van die veranderingen zijn niet te onderschatten en het feit dat steeds meer medewerkers zich hoe langer hoe verder (en langer) verwijderd vinden van de HR-afdeling maakt de kwestie dubbel uitdagend.

De HRMConnect-redactie bundelde de krachten met The Human Link om u in vijf bijdragen verder te begeleiden omtrent het omgaan met en voorkomen van stress en burn-out. We starten met het algemeen kader.

Deel 2

Dit is de tweede bijdrage in een vijfdelige reeks rond stress en burn-out. De huidige bijdrage legt vooral de focus op een goed beleid inzake stress en welzijn. We overlopen met de lezer welke taken vervat zitten in een degelijk beleid en hoe de verschillende spelers ingezet kunnen worden om deze taken te vervullen. Concrete do’s en don’ts worden met jou overlopen. We grijpen hierbij terug naar bepaalde modellen die in bijdrage 1 reeds verduidelijkt werden.