Expertise

Acute Stress

Schokkende gebeurtenis

De eerste steun na een schokkende gebeurtenis moet steeds vanuit de organisatie komen. Directe collega’s en leidinggevenden spelen een cruciale rol bij traumaopvang. 

We geven advies en ondersteuning aan verantwoordelijken in de organisatie bij het uitwerken van een gestructureerd beleid rond schokkende gebeurtenissen en leren vaardigheden aan om goede praktische en emotionele ondersteuning te bieden. De uitwerking van het beleid gebeurt aan de hand van:

  • Essentiële uitgangspunten van goede trauma opvang en nazorg

  • Onze ervaring die streeft naar haalbaarheid en efficiëntie in de praktijk

  • Checklists die zeer concreet en praktisch bruikbaar zijn om antwoorden te vinden hoe de organisatie de opvang en nazorg best uitbouwt.

We werken samen met de organisatie toe naar een eigen visie over de opvolging van medewerkers en hun re-integratie na schokkende gebeurtenissen. Supervisie en opfrissing van nieuwe ontwikkelingen op gebied van traumazorg bestaan ook tot de mogelijkheden. 

Waar er nog geen beleid rond opvang en nazorg bestaat, kan één van onze medewerkers ingeschakeld worden om na een incident een aantal groepsgesprekken op te zetten. Op deze manier trachten we medewerkers te stimuleren om op een zo constructief mogelijke manier met een schokkende gebeurtenis om te gaan.

Veiligheidsgedrag

Elke organisatie wil graag zo veilig én zo productief mogelijk werken en elk veiligheidsbeleid staat of valt bij het gedrag van de mens. 

Als experten op het vlak van veranderingen in menselijk gedrag (percepties die het gedrag beïnvloeden, in stand houdende factoren van gedrag, motivationele factoren, overleg en communicatie) willen we er allereerst voor zorgen dat iedereen in de organisatie zich vanaf het begin betrokken voelt. Er moet begrip zijn voor de verschillende contexten van waaruit het veiligheidsgedrag zich dient te ontwikkelen. Pas als die context en de factoren die een eventuele problematiek in stand houden door alle betrokkenen erkend worden, kunnen interventies resultaat opleveren. Wij ondersteunen je organisatie in de verschillende fasen van dit traject.

“The Human Link is voor ons sinds enkele jaren een fijne en betrouwbare partner in o.a. de uitbouw van onze Well-being policy.”

Alda Van Esbroeck - Talent Expert OMP.