Subsidie VLAIO

KMO Portefeuille

Wijziging KMO portefeuille

BELANGRIJK! Vanaf 1 januari 2023 heeft de overheid nieuwe voorwaarden ingevoerd voor het gebruik van de KMO-portefeuille. Dit betekent jammer genoeg dat het voor slechts een heel beperkt aantal thema’s mogelijk zal zijn om subsidie via KMO-portefeuille te verkrijgen. Ze willen zich vooral richten op toekomstgerichte onderwerpen zoals digitalisering, duurzaamheid, innovatie & beroepsspecifieke competenties. Volgens de nieuwe regelgeving vallen de Opleidingsdiensten van The Human Link niet onder deze ‘beroepsspecifieke competenties’. Deze omvatten namelijk enkel competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntberoepenlijst of opleidingen die leiden tot een attest dat vereist is om effectief een beroep te mogen uitoefenen.

Meer informatie over deze hervorming kan je vinden op de website van VLAIO.

The Human Link is een geregistreerd dienstverlener van de KMO Portefeuille. Voor de dienst Advies (registratienummer DV.A214070) kan u voor de volgende subsidiabele activiteiten nog bij The Human Link terecht:

• door advies reeds bestaande expertise te evalueren en te optimaliseren

• rollen en verantwoordelijkheden van sleutelfiguren verdelen en samenwerking op punt stellen

• acties uitwerken op verschillende niveau’s van preventie

• integratie van beleid binnen de huidige realiteit (juridisch, organisationeel, etc.)

Bedoeld voor ondernemingen die het personeelsbeleid voor hun onderneming willen uitwerken met als doel een algemeen beter functionerende arbeidsorganisatie.

Het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren op vlak van psychosociale risico’s.