(RIZIV Conventie)

Groepsaanbod Paniek- en Hyperventilatie

klachten aanpakken

dinsdag 25/6, 2/7, 9/7 en 16/7 van 16u tot 17u30 - VOLZET (nieuwe data weldra beschikbaar)

Onze prijs: €10 (Excl btw)

1/ DOEL

We willen met deze groepsaanpak mensen tools aanreiken om aan de slag te gaan met hun paniekklachten. We hanteren hiervoor een gedragstherapeutische aanpak.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt aan de hand van een psycho-educatieve sessie antwoord gegeven op verschillende vragen die je mogelijk hebt:

 • Wat is paniek/hyperventilatie?

 • Hoe is het zover kunnen komen?

 • Hoe geraak ik er weer uit?

 • En hoe komt het dat je ondanks verwoede pogingen je angst niet onder controle krijgt?

Deze informatie is noodzakelijk om in de volgende sessies aan de slag te kunnen gaan met de oefeningen.

In de tweede bijeenkomst wordt er onder begeleiding geoefend met het durven ervaren (en leren verdragen) van verschillende fysieke sensaties. Het doel is om hier op een adequate manier op te leren reageren en vertrouwen te krijgen in de verschillende sensaties die mogelijk angst uitlokken.

Tijdens de derde en vierde bijeenkomst wordt de theorie verder omgezet in de praktijk. Er wordt geoefend op die locaties die voor de deelnemers mogelijk angst uitlokken en tot dusver worden vermeden of waarvoor veiligheidsmiddelen worden ingebouwd. De therapeut moedigt telkens aan (en stuurt bij) om met de angstige gevoelens op een juiste manier om te gaan waardoor stappen gezet kunnen worden in het overwinnen van de angst. Hierdoor zal je ervaren dat je op termijn de vrijheid terug wint. Het vervolg van het programma is afhankelijk van de samenstelling van de groep en wordt op het einde van de vierde bijeenkomst besproken: er kan gekozen worden voor een individuele begeleiding, dan wel het verder zetten van het groepstraject.

2/ VORM

 • De sessie gaat door in een kleine groep (vier tot acht deelnemers).

 • Het accent ligt op informatie ontvangen en anderzijds op oefenen in het omgaan met angstige sensaties.

 • Interactie is (beperkt) mogelijk. Ieders comfort en veiligheid wordt gerespecteerd.

 • De therapeut bewaakt de structuur van de sessie.

 • Concrete en wetenschappelijke tools en inzichten worden aangereikt.

 • Materiaal wordt meegegeven waardoor je je ook zelf nog meer kan verdiepen in de materie.

 • Huiswerkopdrachten maken belangrijk deel uit van de sessies.

 • Vooraf wordt gratis een korte intake gepland (online of op The Human Link) om te evalueren of dit groepsaanbod aansluit bij jouw noden.

3/ PRAKTISCH

 • Vier sessies van telkens anderhalf uur (op vraag van de groep kan dit verlengd worden)

 • Kostprijs: 2,5€ per sessie (10€ voor de volledige reeks)

 • Minimumleeftijd voor deelname: 18 jaar

 • Locatie: The Human Link - Eikelstraat 66 - 2600 Berchem

 • Inclusief materiaal (slides, vragenlijsten, oefeningen)

 • De sessies worden begeleid door een therapeut van The Human Link