(RIZIV Conventie)

Groepsaanbod Angst in Sociale situaties

nieuwe data binnenkort beschikbaar

Onze prijs: €10 (Excl btw)

1/ DOEL

Het doel van deze vier therapiesessies in groep is tweeledig. Enerzijds willen we inzicht verschaffen in wat sociale angst is, hoe angst werkt, hoe het in stand gehouden wordt en hoe je er mee kan omgaan zodat het minder effect heeft op je functioneren.

Anderzijds willen we ook echt een gedragsverandering teweegbrengen. Wanneer bovenstaande inzichten verworven zijn, wordt er gezocht naar concrete oefeningen om stap voor stap mee aan de slag te gaan. Zo leer je de angst overwinnen zonder deze te gaan vermijden en zonder het inbouwen van extra veiligheid. Stapje voor stapje kan je zo weer de activiteiten oppakken die je wil ondernemen. Dit alles gebeurt aan de hand van wetenschappelijke onderbouwde kennis en de bijbehorende protocollen en heel wat praktijkervaring.

Het basisprogramma omvat vier sessies. Voor extra uitdieping kan het voor sommigen zinvol zijn om met de groep nog een aantal extra bijeenkomsten in te plannen of om zich aansluitend individueel te laten begeleiden door een therapeut om specifieke valkuilen te leren kennen en de nodige stappen te zetten om deze te veranderen.

2/ VORM

 • De sessies gaan door in een kleine groep (vier tot zes deelnemers).

 • Het accent ligt op informatie ontvangen én oefenen met gedragsverandering.

 • De therapeut bewaakt de structuur van de sessie.

 • Concrete en wetenschappelijke tools en inzichten worden aangereikt.

 • Materiaal wordt meegegeven waardoor je je ook zelf nog meer kan verdiepen in de materie.

 • Huiswerkopdrachten maken belangrijk deel uit van de sessies.

 • Vooraf wordt gratis een korte intake gepland (online of op The Human Link) om te evalueren of dit groepsaanbod aansluit bij jouw noden.

3/ PRAKTISCH

 • Vier sessies van telkens anderhalf uur (op vraag van de groep kan dit verlengd worden) – € 2,5 per sessie

 • Leeftijd voor deelname: minimum 18 jaar

 • Locatie: The Human Link - Eikelstraat 66 - 2600 Berchem

 • Inclusief materiaal (slides, vragenlijsten)

 • De sessies worden begeleid door een therapeut van The Human Link