Houd

INCLUSIVITEIT CONTINUÏTEIT PARTICIPATIE

altijd in het oog

Inclusiviteit

Een ‘warm bedrijf’ ben je voor élke medewerker ongeacht geslacht, culturele achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale beperkingen, kennis … Is een teamevenement tijdens de Ramadan een goed idee? Een onthaalbrochure zonder inclusieve beelden of een video die alleen verstaanbaar is voor Nederlandstalige medewerkers? Een werkgroep rond inclusie die geen mix van medewerkers bevat? Duid iemand in de werkgroep aan die dit bewaakt.

Wil je weten hoe inclusief jouw onderneming is?

  • Ga naar inclusiescan.be. Deze checklist van 90 vragen is ontwikkeld door Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor Vlaamse sociale ondernemingen. Antwoorden leiden tot een rapport met sterktes, werkpunten en tips.

  • Unia ontwikkelde een analyseraster dat helpt bij een professioneel standpunt, in geval van bepaalde vragen rond inclusie.

  • Ook via Werkbaarwerk kan je een aantal vragen terugvinden die je organisatie uitdagen om meer inclusiever te zijn.

Continuïteit

Inzetten op welzijn in een organisatie is nooit ‘klaar’ of ‘afgewerkt’. Voel dus geen druk om met alle pijlers onmiddellijk aan de slag te gaan. De eerste stappen zijn belangrijk, en daarna: continuïteit.

Dat betekent niet dat je mentale gezondheid binnen je bedrijf op de lange baan mag schuiven, omdat inzetten op kwaliteit of omzet dringender lijkt. Alle inspanningen voor een ‘warm bedrijf’ zullen net impact hebben op die kwaliteit en omzet. Wist je dat absenteïsme- en andere kosten met 2,39 euro dalen per euro investering in welzijn?

Zorg ervoor dat alle initiatieven - of ze nu eenmalig zijn of herhaald worden - passen binnen dezelfde set doelen, binnen jullie visie op een ‘warm bedrijf’. Kennen medewerkers dat grotere verhaal? Een eigen logo voor jullie initiatieven voor een ‘warm bedrijf’ kan daarbij interessant zijn. Zo kunnen medewerkers acties beter kaderen, zo zien ze de rode draad.

Participatie

Mentale gezondheid kan je niet ‘outsourcen’. Een externe expert betrekken kan natuurlijk een meerwaarde hebben, maar bovenal is welzijn in een organisatie een gedeelde verantwoordelijkheid. Elke stap die jullie zetten, elke keuze die jullie maken voor een ‘warm bedrijf’: die doen jullie sámen.

Om te werken aan participatie, kan je je laten helpen door alles wat je vindt bij ‘monitoring’ en ‘communicatie’. Daarnaast hebben jullie best aandacht voor een gevarieerde samenstelling van de werkgroep en klankbordgroep: zie daarvoor bij de oefeningen over ‘gedragenheid & visie’. Duid ook een ‘participatiebewaker’ aan binnen de werkgroep.

Opdrachten

Monitoring

Literatuur